SURAH AL-BAQARAH : AYAT 189

PERANAN HILAL, MIQAT HAJI DAN MASA PERJANJIAN & MEMBETULKAN ADAT YANG SALAH. Full video : https://youtu.be/PmKPTtHeZ6k?si=iMrCzwTrfhcR64zI MUQADDIMAH : Alhamdulillah pada hari ini kita dapat meneruskan kuliah kita dalam satu ayat saja iaitu ayat 189, bagi surah...