SURAH AL-FATH : AYAT 29

ALLAH PUJI NABI S.A.W DAN PARA SAHABATNYA, SIFAT MEREKA DALAM TAURAT & JANJI MAGHFIRAH. Full video : https://youtu.be/w0VOCTApowU MUQADDIMAH : Dalam siri yang terakhir ini sebagai penamat kepada surah al-Fath, Allah s.w.t puji Nabi s.a.w & para sahabatnya....

SURAH AL-FATH : AYAT 27-28

BENARNYA MIMPI NABI S.A.W AKAN MASUK MAKKAH, HIKMAH KELEWATAN & DIUTUSKAN NABI S.A.W. Full video : https://youtu.be/XaLQDzOMPBc MUQADDIMAH : Dalam siri ini Allah s.w.t menyatakan tentang benarnya mimpi para nabi. Dalam kisah ini Nabi Muhammad s.a.w bermimpi bahawa...

SURAH AL-FATH : AYAT 24-26

NIKMAT ALLAH KEPADA ISLAM DI HUDAIBIYAH, HIKMAH LARANGAN MEMERANGI AHLI MAKKAH. Full video : https://youtu.be/C9U3Tpz9iBo MUQADDIMAH : Dalam siri ini diceritakan tentang Nikmat Allah yang diberikan kepada para sahabat Di Hudaibiyah.Allah s.w.t tahan tangan mereka...

SURAH AL-FATH : AYAT 18-23

REDHA ALLAH KEPADA SAHABAT YANG BERBAI’AH DI HUDAIBIYAH, MEREKA AKAN DAPAT GHANIMAH DARI KHAIBAR & KEMENANGAN DI TEMPAT LAIN. Full video : https://youtu.be/qut5qWjpUNM MUQADDIMAH : Dalam siri ini diceritakan bahawa Allah redha kepada sahabat yang telah...

SURAH AL-FATH : AYAT 15-17

LARANGAN IKUT KE KHAIBAR BUAT GOLONGAN TAK KE AL-HUDAIBIYAH, PINTU TAUBAT BUAT MEREKA & GOLONGAN YANG UZUR JIHAD. Full video : https://youtu.be/A59r_Df-cpg MUQADDIMAH : Dalam siri ini Allah s.w.t menceritakan tentang niat puak munafiq yang tak ikut serta ke...

SURAH AL-FATH : AYAT 11-14

ALASAN GOLONGAN YANG TAK IKUT KE AL-HUDAIBIYAH, MENDEDAHKAN KEBOHONGAN MEREKA & ANCAMAN UNTUK KAFIR. Full video : https://youtu.be/UpQtX2ZVQ7Q MUQADDIMAH : Dalam siri ini Allah s.w.t dedahkan tentang Alasan-alasan tidak cerdik Golongan Yang Tak Ikut Ke...