Abu Anas telah menulis dalam majalah Solusi mengenai konsep al-Yusr atau keringanan / kemudahan dalam Islam, serta dhowabit / syarat-syarat yang digariskan oleh ulama’ mengenai al-yusr, sila ke:
http://www.telagabiru.net.my/