Menurut Syarah Aqidah al-Thahawiyah, Karangan Ibnu Abi Al-‘Izz Al-Hanafi:

Seluruh Ahlus Sunnah Wal Jamaah telah bersepakat mengatakan bahawa si mati mendapat manfaat dari usaha orang hidup melalui dua perkara:

1. Sebab-sebab yang dilakukan oleh si mati ketika hidupnya.

2. Doa kaum muslimin, istighfar mereka untuk si mati, sedekah dan haji.

Untuk penjelasan lanjut sila ke pautan ini.