Ulama’ yang menulis “Sirah Rasulullah SAW” telah menukilkan bahawa peristiwa pertukaran Qiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah berlaku pada Bulan Sya’ban Tahun 2H. Untuk mengetahui peristiwa tersebut serta pengajaran & iktibar darinya sila ke;
Sikap Yahudi Terhadap Pertukaran Qiblat:
http://abuanasmadani.com/?p=110
Meneladani Peristiwa Pertukaran Qiblat: http://saifulislam.com/?p=3583