Kertas Kerja:

Pendidikan Islam Tradisional:
Relevensi dengan Keperluan Semasa.

petikan dari kertas kerja

“1- Muqaddimah:
1. 1 At-Tarbiyyah wa At-Tanmiyah.
Pendidikan dan pembangunan manusia adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan sama sekali,kerana pendidikan adalah alat untuk membangun manusia. Manusia yang dibekalkan oleh Allah Taala dengan pelbagai kemampuan lahir dan batin tidak dapat membina pembangunan hidupnya sekiranya tidak dididik. Pendidikan adalah proses pembinaan manusia secara menyeluruh, iaitu proses memupuk dan mengembang seluruh potensi manusia; baik spiritual, mental mahupun fizikal.Pendidikan merupakan sistem untuk meningkatkan kualit i hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitinya. Pendidikan diperlukan untuk menyiapkan manusia demi menunjang peranannya di masa hadapan. Usaha pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa memiliki hubungan yang signifikan dengan kemajuan bangsa tersebut di masa depan”. Maklumat lanjut di:  http://www.seminarpendidikanislam.com/?lang=my&cat=1&id=1&mnu=1

sila klik download kertas kerja ini dalam PDF di sini!