Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani –rahimahullah– merupakan seorang ulama’ yang hebat, kehebatan beliau telah ditonjol begitu sekali oleh pengikutnya.

Imam Az-Zahabi berkata, “Tidak ada seorangpun para ulama besar yang riwayat hidup dan karamahnya lebih banyak kisah hikayat, selain Syaikh Abdul Qadir Al Jailani, dan banyak di antara riwayat-riwayat itu yang tidak benar bahkan ada yang mustahil terjadi.

Mereka yang tidak mengenali apa manhaj dan siapa Syeikh Abd Kadir al-Jilani sila lihat di sini: Artikel Al-Ahkam.net