[Download buku ini di: http://www.islamhouse.com/pg/9717/all/1 ]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ini adalah siri kuliah Syarah kepada kitab Rukun Iman yang disampaikan oleh Dr AAM di beberapa buah masjid dan surau, ketika lawatan ke Kuching, Sarawak.

Buku “Rukun Iman” ini walaupun kecil dan ringkas, namun merangkumi semua topik yang berkaitan dengan Iman yang dibincangkan berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah.

Diharapkan huraian dan syarah yang ringkas ini juga dapat memberi ilmu fardhu ‘ain yang berguna kepada masyarakat dalam memahami ilmu yang amat penting ini.

Rukun Iman Pertama: Beriman Kepada Allah.  

 

Rukun Iman Kedua: Beriman Dengan Malaikat.

 

Rukun Iman Ketiga & Keempat: Beriman Dengan Kitab & Rasul.

 

Rukun Iman Kelima:Beriman Dengan Hari Akhirat

 

Rukun Iman Keenam: Beriman Dengan Qada’ dan Qadar.

 

Gambar Kenangan:
[Rumah Tun Abdul Rahman Yaakob]
[Bersama Sohibussamahah Mufti Negeri]
[Masjid Al-Mujahidin, Komplek Perumahan Polis]

 

[Akhi Azmi & Keluarga]

 

[Bersama Ikhwah Di Masjid Tmn Sukma]