Pengalaman & Maklumat LASIK

Alhamdulillah, Syukur kepada  Allah atas kejayaan amaliah ini pada pagi hari Khamis 27 September 2012 di Eye and LASIK Centre, Prince Court Medical Centre. Untuk berkongsi maklumat & pengalaman, Prof Dr Muhaya telah membenarkan rakaman dibuat.. Jazahumullahu khaira…

Pengalaman & Maklumat LASIK Read More »