Khutbah Membela Ghazzah – Tahun 2009, sila dengar di: Mediafire