Hukum Pemindahan Organ Manusia

Catatan Abu Anas tahun 1996 sewaktu masih belajar 
di Universiti Islam Madinah:
Masalah Pemindahan & Penanaman Semula 
Organ Dan Anggota Manusia.